Defibrylator Lifepak 20


Tryb ręczny: zapewnia dostęp do wszystkich funkcji dla użytkowników ALS. Umożliwia dostęp do ręcznego trybu wyboru poziomu energii aż do 360J, kardiowersji i elektrostymulacji. Wyświetlany jest kształt krzywej EKG.

Tryb AED: zapewnia dostęp do wszystkich funkcji dla użytkowników BLS. Dostępne są wszystkie funkcje monitorowania z wyjątkiem ręcznej defibrylacji, synchronizowanej kardiowersji, elektrostymulacji oraz dostępu do zarchiwizowanych danych pacjenta. Zapewnia domyślne poziomy energii aż do 360J. Opcje wybierane przez użytkownika w celu wyświetlenia kształtów fali EKG oraz/lub wizualnych podpowiedzi AED.

Tryb elektrostymulacji:  ustawienia domyślne natężenia prądu oraz częstości elektrostymulacji na żądanie i w trybie asynchronicznym (do konfiguracji przez użytkownika)

Częstość elektrostymulacji: 40 to 170 ppm Dokładność częstości: +/- 1,5% w całym zakresie.

Wyjściowe krzywe: jednofazowa, amplituda stabilna +/- 5% względem przedniego zbocza impulsów dla prądów większych niż lub równych 40 mA, czas trwania 20 +/- 1 ms, czas wzrostu/spadku <= 1 ms [poziomy 10–90%]

Monitorowanie EKG: Za pomocą 3- lub 5- żyłowych kabli (od 3 do 7 odprowadzeń EKG)

Odprowadzenia I, II i III, (3-żyłowy przewód EKG) Jednoczesna rejestracja odprowadzeń I, II, III, AVR, AVL i AVF, V (c), (5-żyłowy przewód EKG)

Monitorowanie SOP2: Masimo SET – dostępna jest konfiguracja zapewniająca kompatybilność dla wybranych czujników Nellcor