Carescape B450


Modułowy monitor pacjenta Carescape B450
Wyposażony w pojedynczy dotykowy ekran LCD TFT przekątna 12" i rozdzielczości 1024*768 pikseli.
Monitor o konstrukcji modułowej dającej możliwość korzystania z wielu parametrów monitorowania pacjenta.
Opisy i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim.
Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów. Wewnętrzna pamięć 400 zdarzeń zawierających wartości liczbowe wszystkich parametrów oraz wybrane odcinki zapisów dynamicznych.
Zapis inicjowany automatycznie w czasie alarmu lub ręcznie.
Zasilanie monitora 230V/50Hz. Wbudowane zasilanie akumulatorowe pozwalające na 200 minut pracy.
Monitor o niskiej masie z możliwością przystosowania do użytku w trakcie transportu pacjenta.
Możliwość zawieszenia monitora na łóżku.

E-PSMP - Wieloparametrowy moduł pomiarów hemodynamicznych, pozwalający na równoczesne prowadzenie pomiarów dla 3, 5 lub 12 odprowadzeń EKG, z analizą odcinka ST, monitorowaniem oddechu, nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia, pulsoksymetrią, dwoma pomiarami temperatur i opcjonalnie dwoma inwazyjnymi pomiarami ciśnień.
E-NMT - pomiar zwiotczenia mięśni z wielorazowym czujnikiem .
Moduł gazowy E-sCAiO pomiaru stężeń: O2 (pomiar paramagnetyczy), CO2, N2O, izofluran, sevofluran, desfluran (pomiar w technologii podczerwieni), (prezentacje krzywych stężeń).