AVANCEKolorowy dotykowy ekran parametrów wentylacji 12,1 cala o rozdzielczości 800 x 600.

Tryby wentylacji:
• VC objętościowy,
• PC ciśnieniowy,
• SIMV ,
• PSVPro ,
• PCV-VG,

Nowoczesne podwójnej skali przepływomierze elektroniczne dla O2, N2O i powietrza dostosowane do znieczuleń z niskimi i minimalnymi przepływami.

Dodatkowy awaryjny przepływomierz tlenowy (zakres przepływu 0-10 l/min)

Dodatkowy wbudowany przepływomierz tlenu do biernej tlenoterapii przy znieczuleniach przewodowych do podłączenia maski tlenowej, niezależny od układu okrężnego.

Możliwość podłączenia układów półotwartych bez ingerencji w układ okrężny.

Możliwość jednoczesnej instalacji dwóch parowników, system mocowania na szynie Selectatec.

Układ okrężny o małej ilości części, małej objętości 2,7 L, pozbawiony lateksu
(Szybka zmiana stężenia środków wziewnych podczas indukcji i budzenia pacjenta pozwala na zmniejszenie zużycia tych środków.)

Możliwość stosowania pochłaniaczy wielorazowych oraz jednorazowych .
Możliwość ich zmiany podczas znieczulenia bez rozszczelniania układu.

Możliwość sterylizacji w autoklawie poszczególnych elementów układu (poza czujnikami przepływu oraz tlenowym )
Łatwy dostęp do zastawek oddechowych przez personel medyczny bez użycia narzędzi.

Zasilanie sieciowe 230V/50Hz i akumulatorowe min. 90 minut w warunkach standardowych.
Wbudowany ssak injectorowy
Dwie szuflady, półka na monitor, podświetlany blat światłem LED.
Respirator sterowany elektronicznie :

• Zakres TV przy wentylacji objętościowej : od 20 do 1500 ml z regulowanymi alarmami niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV
• Zakres TV przy wentylacji ciśnieniowej PC od 5 ml wraz z regulowanymi alarmami niskiej i wysokiej objętości pojedynczego oddechu TV
• Zakres nastaw częstości oddechu: od 4 do 100 /min
• Zakres ciśnień wdechowych od 5 do 60 cm H2O
• Zakres nastaw I:E od 2:1 do 1:8
• PEEP regulowany elektronicznie w zakresie 4-30 cm H2O, bądź nieaktywny.
• Pauza wdechowa 0-60%.

Moduł gazowy E-CAiO: pomiaru stężeń: O2 (pomiar paramagnetyczy), CO2, N2O, izofluran, sevofluran, desfluran ( pomiar w technologii podczerwieni), (prezentacje krzywych stężeń).
Pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta.