Cardiocap/5


Monitor Cardiocap/5
• Ekran o przekątnej 12,1’’ pozwala na jednoczesne wyświetlanie do sześciu krzywych
• Intuicyjne menu i jednoprzyciskowy dostęp do często stosowanych funkcji
• Ekran trendów obejmujący 72 godziny zapisów, w tym dane graficzne i numeryczne
Monitorowanie gazów : O2 (pomiar paramagnetyczy), CO2, N2O, AA

Pomiary hemodynamiczne: EKG (z analizą odcinka ST), impedancyjne monitorowanie oddechu, nieinwazyjnym pomiar ciśnienia, pulsoksymetria, pomiar temperatury i dwa inwazyjne pomiary ciśnień.