CAM


Monitor Anestetyczny CAM
• Instalacja i deinstalacja modułów pomiarowych, bez konieczności przerywania monitorowania
• Awaryjne zasilanie akumulatorowe
• Przyciski szybkiego dostępu i zarządzania alarmami
• Konfigurowalny przez użytkownika układ ekranu oraz kolory, możliwość wyświetlenia maksymalnie 8 krzywych
• Trendy graficzne i numeryczne
• Minitrendy, podział ekranu i cztery konfigurowalne przez użytkownika strony trendów graficznych
• Analiza arytmii i szeroki wybór zaawansowanych parametrów klinicznych
• Sześć konfigurowalnych przez użytkownika trybów pracy

E-PRESTN - Wieloparametrowy moduł pomiarów hemodynamicznych, pozwalający na równoczesne prowadzenie pomiarów dla 3, 5 lub 12 odprowadzeń EKG, z analizą odcinka ST, impedancyjnym monitorowaniem oddechu, nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia, pulsoksymetrią, pomiarem temperatury oraz dwoma inwazyjnymi pomiarami ciśnień.
E-CAiO – moduł gazowy pomiaru stężeń: O2, CO2, N2O, AA.